Beiaardier

Bathmen

Sinds september 2008 bespeelde ik het fraaie middentoon carillon in de toren van de dorpskerk. Zie www.bathmensebeiaard.nl Met ingang van 1 januari 2020 ben ik hiermee gestopt i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op 21 december vond er een hartverwarmend afscheid plaats, waar ik met een dankbaar gevoel op terug zie. In maart 2011 verscheen van mijn hand een bundel met bewerkingen die speciaal voor dit instrument geschreven zijn. Bathmens Beiaard Boek nr 1 met als ondertitel Bach in Bathmen. In 2013 volgde deel 2 ( Romantiek in Bathmen) en tot slot in 2019 deel drie ( Composities en arrangementen)

Voor informatie over de bespelingen klikt u op Nieuws.

Breukelen, Business universiteit Nyenrode (Kasteel Nijenrode)

In 2004 trof ik, tijdens een bezoek in het kader van mijn studie naar kleine en lichte beiaarden in Nederland, het instrument in slecht bespeelbare toestand aan. Vanuit de universiteit werd een actie op touw gezet om het instrument weer speelbaar te maken.Resultaat was dat op 19 juni 2006 het prachtige Taylorspel weer in gebruik genomen kon worden. Arie Abbenes, die als adviseur bij het project betrokken was, en ik speelden het inwijdingsconcert.

Sindsdien bespeel ik het tijdens diverse gelegenheden zoals diploma-uitreikingen, promoties. opening van het academisch jaar, etc. De speeltrommel wordt twee maal per jaar verstoken. Deze trommel met 6500 gaatjes, die wordt aangedreven door een elektromotor, werd gemaakt door de Fa. Addicks te Amsterdam en heeft verstelbare noten. Iedere klok, behalve de laagste, heeft twee hamers. Voor dit inspirerende instrument componeerde ik inmiddels de Nyenrode suites nr. 1 t/m 6. De drie delen van de serie Nyenrode Carillonbooks bevatten arrangementen. Op 1 oktober 2011 volgde de officiële benoeming tot Universiteitsbeiaardier.

Deventer

Op 1 augustus 2012 heeft de gemeente Deventer mij, als opvolger van Roel Smit, benoemd tot stadsbeiaardier. Daarmee was ik de achttiende functionaris in een ononderbroken traditie die in 1613 ingesteld werd. In dat jaar werd ook de koepel naar een ontwerp van Hendrick de Keyser, stadsbouwmeester van Amsterdam, aangebracht. Bovendien werd een carillon geplaatst van Wegewaert dat tot 1647 dienst deed.Inmiddels ben ik zelf al weer met pensioen sinds 1 januari 2020.

Op 19 december daaraan voorafgaand, bood de gemeente Deventer mij een waardige afscheidsreceptie aan. Daaraan voorafgaand speelde ik een programma met eigen werk, waaronder het speciaal voor de Deventer toren gecomponeerde Pentameter

Ik bespeelde in de Lebuinustoren het historische Hemomycarillon uit 1647. Dit instrument is het oudst bespeelbare van deze klokkengieters uit Lotharingen. In de loop van de tijd is het instrument uitgebreid tot 53 klokken. De laagste klok klinkt als Bes 0. Het automatisch spel klinkt middels een speeltrommel die in 1866 werd gegoten door de Deventer firma Nering Bögel.

De wekelijkse bespelingen zijn op:

  • vrijdag van 12.30 - 13.30 u.

    • zaterdag van 14.00 - 15.00 u.

Bovendien wordt het instrument bespeeld bij diverse gelegenheden als:

  • intocht van St Nicolaas

  • Koninginnedag

  • Boekenmarkt

  • Kerstnacht

Dinxperlo

Als opvolger van Roel Smit bespeel ik sinds 2007 dit instrument op de eerste en derde vrijdag van de maand om 16.00 uur tijdens de markt. In het voorjaar ontvang ik van de plaatselijke basisscholen de leerlingen van groep 5 in de toren. Hierdoor ontstaat er een generatie die opgroeit met het carillon en die weet waar de klepel hangt. Het instrument werd in 1993 gebouwd door Petit & Fritsen uit het Brabantse Aerle-Rixtel en heeft maar liefst 50 klokken, hetgeen in Nederland redelijk uitzonderlijk is. Ze zijn verdeeld over vier volledig chromatische octaven plus een Bes 0, die op de klokken zijn aangesloten als F1,G1 etc.

Epe

Van1 september 2019 tot 1 maart 2021 was ik de vaste bespeler van het fraaie Petit & Fritsencarillon in de Grote- of St. Maartenskerk te Epe.

Het instrument dateert in eerste aanleg uit 1971. Het was een automatisch spel met 12 klokken, geschonken door het bedrijfsleven. Het werd geplaatst aan de gevel van het stadhuis. In1997 volgde overplaatsing naar de toren van de Grote Kerk. Het kreeg nu tevens de beschikking over een z.g. stokkenklavier, waarmee handspel mogelijk werd.

De bespelingen vinden plaats op de eerste en derde woensdag van de maand van 10.30 u. – 11.30 u. tijdens de markt.

Voorts komen leerlingen van de basisscholen op bezoek om te kijken waar de klok en de klepel hangen.

Drijvende kracht achter al deze activiteiten is de Stichting Eper Carillon

Het carillon werd geplaatst achter de galmborden van het oostelijk galmgat. Desondanks straalt het geluid fraai en evenwichtig uit naar alle richtingen. Tevens volgde een uitbreiding met 18 klokken waardoor het instrument nu 30 klokken telt. De reeks f2, g2, a2, – chromatisch -c5 is op het klavier aangesloten als c, d. e, chromatisch – g3.

Met een totaalgewicht van 975 kg behoort dit instrument tot de z.g. kleine en lichte beiaarden. Meer inlichtingen hierover vindt u op: http://www.bathmensebeiaard.nl/2013/02/16/mogelijkheden-voor-de-kleine-lichte-beiaard/