Home

Welkom op mijn website.

Jan Achterkamp, een veelzijdig musicus.

In 1953 werd ik geboren te Apeldoorn, waar ik aan de muziekschool pianolessen volgde bij Jan Tiemens en Carl Nietzsche

Solozang en schoolmuziek studeerde ik aan het Sweelinckconservatorium te Amsterdam. De lessen koordirectie van Frits Mehrtens heb ik daar als zeer inspirerend ervaren: evenals de ensemblelessen “oude muziek” bij Jan Boeke.

Op latere leeftijd volgde ik aan hetzelfde instituut een postconservatoriale cursus compositie bij Daan Manneke. Ook nam ik prive-orgellessen bij Bert Matter. Aan de Nederlandse beiaardschool te Amersfoort behaalde ik, als leerling van Arie Abbenes, in 2005 het diploma Bachelor of carillon.

Van 1983 tot 2012 werkte ik als docent solozang en muziektheorie aan de Leeuwenkuil, centrum voor de kunsten, te Deventer

Als beiaardier bespeel ik de instrumenten van Dinxperlo (2009) en Epe (2019). In 2011 volgde de aan- stelling tot universiteitsbeiaardier aan de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. Sinds 1 januari 2020 zijn mijn werkzaamheden als stadsbeiaardier van Deventer beëindigd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze betrekking omvatte het bespelen van het historische Hemonycarillon uit 1647 van de Lebuinustoren en de door mij geïnitieerde beiaard in de toren van de dorpskerk te Bathmen( 2008)