Gieten van nieuwe klokken voor het Nyenrode-carillon

Plaatsingsdatum: Aug 26, 2015 8:37:50 PM

Op maandag 6 juli zijn door klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in Asten twee nieuwe klokken gegoten voor het carillon van Kasteel Nijenrode. Dit is het video-verslag van die dag. Uitbreiding van het carillon vindt plaats ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van het instrument.

De nieuwe klokken worden dit najaar ingehangen. Tegelijkertijd zal ook revisie en reparatie aan het instrument plaatsvinden. Om de benodigde financiering rond te krijgen is een fondsenwervingsactie opgestart door Stichting Nyenrode Fonds. De weduwe van alumnus Gerry Staartjes, Jacqueline Staartjes, doneerde ruimhartig en ziet de naam van haar overleden echtgenoot vereeuwigd op een van de nieuwe klokken.

Ook Jacques Postma, die van 1950 tot 1980 rector was van Nyenrode, krijgt zijn naam op een klok. Aan hem werd een klok opgedragen door een groep recent afgestudeerden van het Modulair Executive MBA-programma.

Mevrouw Jacqueline Staartjes en de heer Eise Postma, een zoon van de oud-rector, waren aanwezig bij het gieten van de klokken. Nieuwe donateurs voor het carillon zullen vermeld worden op een plaquette die in het kasteel komt te hangen.