Dichter bij de klokken

Plaatsingsdatum: Mar 30, 2011 10:33:30 AM

Als u deze titel ziet dan denk u waarschijnlijk dat het nu mogelijk is om dichter bij de klokken van onze

beiaard te komen. Dat is ook zo. Aannemersbedrijf Veldwachter heeft in de toren een mooie robuuste

trap naar de z.g. klokkenstoel gerealiseerd, zodat u nu ook echt kunt zien waar de klepel hangt.

Het kan ook verwijzen naar een dichter/rapper, die we vorig jaar tijdens de Biënnale onder aan de

toren hadden om samen met de beiaardier de klokken dichter bij de mensen te brengen.

De komende week is aangeduid als de “week van de poëzie”. We kennen natuurlijk allemaal het

verschijnsel poesiealbum en poesieplaatjes. Op de één of andere manier wordt altijd het verband

gelegd met zo’n warm en zacht diertje. Zo is poëzie onder andere in staat de zachte kanten in ons

leven aan te spreken.Het is dan ook niet verbazingwekkend dat gedichten zo’n prominente rol spelen

in zo ongeveer het warmste feest dat we kennen; namelijk dat van Sinterklaas.

Het speelprogramma voor zaterdag zal voornamelijk bestaan uit muziekstukken waaraan een

gedicht ten grondslag ligt. Van Annie M.G. hoort u liedjes uit “Ja zuster,nee zuster” en van Wim

Sonneveld “Het dorp” en “De kat( of was het de poes) van ome Willem is op reis geweest”. Voorts

horen we liederen van Frans Schubert op teksten van Goethe. Deze dichter had de gewoonte om

onder ieder gedicht te schrijven “Goet he”. Niet geheel ten onrechte. Toch was hij soms ook wel

onzeker.Toen Schubert hem zijn liederen toestuurde, heeft hij misschien intuïtief gevoeld, dat ieder

die ze hoort het alleen maar over de muziek heeft en zich geen seconde afvraagt wie toch dat mooie

gedicht gemaakt heeft. Zou dat de reden geweest zijn dat Goethe nooit gereageerd heeft op deze

zending van Franz Schubert. Dé “Erlkönig” is zonder meer van Schubert, maar die van Reichart mag er ook zeker zijn.

Komt u zaterdag 2 april om 11.00 uur gerust wat dichter bij de toren om de poëtische klanken van het carillon

te horen. Wilt u een keer de klokkenstoel bekijken, neemt u dan contact op met een van de

bestuursleden van de Stichting Bathmense Beiaard. Zij leiden u graag omhoog.

De klokkenist.