Plaatsingsdatum: Apr 30, 2011 11:42:44 AM

Zo de ouden zongen…….

Zaterdag 7 mei is het dan zover. De Utrechtse Klokkenspel Vereniging (UKV) zal een bezoek brengen aan ons Bathmense carillon. Deze vereniging is in feite een zusterorganisatie van onze eigen Stichting Bathmense Beiaard(SBB) .Beide hebben ze ten doel de belangstelling voor het klokkenspel te bevorderen. De UKV ,die in 1928 werd opgericht, is op dit gebied de oudste in Nederland en de SBB de jongste loot aan de bellenboom. Voorwaar een prachtige combinatie.We voelen ons dan ook zeer vereerd dat de lieflijke en vriendelijke klanken van ons - op Hemony geïnspireerd- instrument tot in Utrecht zijn doorgedrongen en dat men het de moeite waard vindt om hier te komen luisteren, terwijl daar in de Domtoren zelf zo’n prachtig oorspronkelijk Hemony-instrument hangt. Rond 11.00 u. zal een hele bus vol klokkenklankliefhebbers op de Brink verschijnen. Het doet me denken aan die dag in juni 2008 toen we met een bus vol enthousiaste Battummers een bezoek brachten aan de Koninklijke Eijsbouts te Asten, waar we onze eigen klokken gingen zien. Nu we ze iedere dag horen realiseren we ons misschien pas hoe bijzonder dat moment was.

De SBB zal weer een mooie stand in de toren inrichten, die een overzicht geeft van de activiteiten, die in de nog zo korte tijd van haar bestaan ontplooid zijn. Denk o.a. maar aan de kerstkaart/CD en het Bathmens Beiaard Boek .Verder zullen de verrichtingen van de beiaardier op een beeldscherm te volgen zijn.Mengt u zich gerust tussen de Utrechters om van ons carillon te genieten.

Uw